Psykosynteseterapi

Ramt av livet? Trenger du, at noen ser deg?

Eller trenger du bare en pust i bakken?

- Rom for deg!

 

Psykosyntese handler om å bli den, man egentlig er. Om å finne sin egen, unikke vei. Det er en heltereise, en indre reise mot større integritet, mere tilstedeværelse, større kraft og dypere kjærlighet, og en utforsking av vilje og livsvalg.

Utgangspunktet for terapien er en samtale. I tillegg kan prosessen suppleres med visualisering, drømmearbeid, kroppsbevistgjøring, delpersonlighetsarbeid, fritegning mv.

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Det er en helhetsorientert psykologisk forståelsesmodell, der inkluderer arbeide med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensiale av spirituell karakter. Det er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn, og kaldes ofte "en psykologi med sjel".

Psykosynteseterapi kan være en mulighet for deg som ønsker:

 • Økt bevissthet om dine ressurser og muligheter
 • Tillit til deg selv og din indre vekst
 • En samtalepartner ved viktige veivalg
 • Støtte i håndtering av livskriser, problemer eller konflikter
 • Å finne en vei ut av ensomhet, depresjon, angst og uro
 • Å se nærmere på hvordan din historie påvirker deg
 • Å utvikle dine relasjoner
 • Et rom for utforskning av livets store spørsmål
 • Å være mer til stede i livet ditt
 • Å se nærmere på dine drømmer
 • Økt kreativitet og livsglede

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, hvis du har spørsmål til ovenstående eller ønsker en timeavtale.